Inhoud


Ontwerp

Inleiding

De STABU-indeling kent geen apart hoofdstuk voor wapening. Bij het onderdeel voor beton (hoofdstuk 21) en prefab beton (hoofdstuk 23) zien we dat wapening een onderdeel is van deze hoofdstukken.
Toch is het omgaan met wapening, vooral bij in het werk gestorte beton, te beschouwen als een apart onderdeel. Het is in de ruwbouwfase een belangrijk onderdeel van het werk van de bouwbegeleider, het keuren van de wapening. Het rechtvaardigt een eigen plaats in de reeks controleplannen.
Dit controleplan gaat in op het proces en de uitvoering van het verwerken van wapening in betonconstructies en het bewaken van de kwaliteit hiervan. Zowel bij in het werk gestorte beton als bij de prefab onderdelen.Ontwerp