Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Verwerking van wandtegels is veelzijdig door de variatie in de diverse combinaties van bijvoorbeeld ondergronden en de manieren van aanbrengen. Voor een juiste afstemming is ervaring vereist. We beperken ons hier tot de hoofdlijnen.

1. Ondergrond
Het type ondergrond is bepalend voor het aanbrengen van wandtegels. Op vlakke wanden kan lijm worden toegepast. Bij  gemetselde wanden moet een keuze worden gemaakt tussen het direct traditioneel zetten van tegels of vlakken middels het aanbrengen van een raaplaag, waarna de tegels worden gelijmd. Natuurstenen tegels verschillen in principe in dikte waardoor deze in de regel in specie worden gezet.

2. Voorbehandeling
Het is altijd nodig om de ondergrond waarop tegels worden gelijmd te voorzien van een voorstrijklaag omdat dit de zuiging verminderd, de hechting verbeterd en bij sommige soorten primers de ondergrond ook waterwerend maakt en doorslag tegengaat. Het voorstrijkmiddel is gerelateerd aan het type lijm en is als zodanig ook opgenomen in de lijmvoorschriften. Als de ondergrond niet vlak genoeg is, scheef of onregelmatig van structuur dan dient er eerst een raaplaag te worden aangebracht.

3. Inwendige hoeken
Wanden met een hoge vochtbelasting, in bijvoorbeeld badkamers, worden in de inwendige hoeken tussen wanden onderling en tussen wanden en vloeren voorzien van een kimband welke met een rubberdispersie waterdicht wordt gemaakt. Kimband is relatief dun en wordt op de ondergronden achter de tegels aangebracht.

4. Uitwendige hoeken
Uitwendige hoeken kunnen worden afgewerkt door tegels toe te passen met een afgewerkte zijkant zoals bijvoorbeeld glazuur. Een alternatieve methode is het toepassen van metalen of kunststof afwerkprofielen die verkrijgbaar zijn in eind-, tussen en hoekuitvoeringen en kunnen in verstek worden verwerkt.

5. Maatverdeling
Als er voor het tegelwerk geen wanduitslagen zijn gemaakt dan is het zaak om in het werk met de betrokkenen goede afspraken te maken over de toe te passen principes m.b.t. de maatvoering en tegelverdeling. Afhankelijk van de grootte van de wandtegels worden er in principe geen tegels toegepast die kleiner zijn dan een halve tegel. In het bestek kunnen diverse voorwaarden zijn opgenomen m.b.t. de maatvoering van het tegelwerk.

6. Lijmen
De grootte van de tegels, de temperatuur tijdens de verwerking, de gewenste elasticiteit en vele andere factoren zijn bepalend voor de keuze van de toe te passen lijm. Vaak wordt de leverancier van de lijm ingeschakeld om een projectspecifiek lijmadvies op te stellen. De lijmleverancier kan ook een verzekerde garantie afgeven op de verwerking van zijn producten. Het verwerkingsproces zal hiertoe dan door hem ook worden begeleid en gecontroleerd.

7. Zetten
Zetwerk van wandtegels, in specie, wordt alleen nog incidenteel en in specifieke omstandigheden toegepast. Het lijmen op geprepareerde ondergrond heeft vele voordelen.

8. Voegen
De uitvoering van een voeg tussen wandtegels onderling is afhankelijk van het type en de kleur van de toegepaste tegels, de verwerkingstijd, de ondergrond, eventuele waterdichtheid e.d. Het voegen valt onder de verantwoordelijkheid van de tegelzetter. De materialen voor het verlijmen en het voegen worden vaak door dezelfde fabrikant geleverd en maken onderdeel uit van een totaal verwerkingssysteem dat specifiek voor het verwerken van wandtegels is opgezet. Het is dan ook mogelijk om dit onderdeel mee te nemen als aanvulling op het lijmadvies en de eventuele garantie.

9. Tegels op buitengevelisolatie
Hiervoor dienen specifieke materialen te worden toegepast i.v.m. bijvoorbeeld vorst, al dan niet in combinatie met waterbelasting. Advies en inzet van bij de branchevereniging aangesloten en Komo-gecertificeerde bedrijven is hierbij van belang.Planning Inspectielijst