Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Voor het onderdeel wandtegelwerk is er geen specifieke regelgeving van toepassing . Wel zijn er in diverse eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

1. Bouwbesluit
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de waterdichtheid van wanden in bepaalde ruimten. Bouwwerken moeten aan deze eisen voldoen en dat kan door op de betreffende wanden tegelwerk aan te brengen. Vanuit de Warenwet (HACCP) kunnen er ook eisen gesteld worden, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne in professionele keukens.

2. Garantie
In het bestek dienen de verlangde garanties, die mogelijk in een PvE zijn gesteld, te worden opgenomen.

3. V&G-plan
Als er onderdelen in onderaanneming worden uitgevoerd dient het V&G-plan te worden aangevuld op de betreffende onderdelen.

4. Attesten en certificaten
Uiteraard dient de bemonstering van onderdelen compleet te worden voorgelegd inclusief omschreven Komo-attesten met productcertificaat. Daarnaast is het belangrijk na te gaan of men te maken heeft met gecertificeerde bedrijven indien dit contractueel gevraagd wordt.Financiën Organisatie