Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Omdat er veel verschillende soorten binnenwandconstructies worden toegepast, is het nodig om vooraf vast te stellen of de verwerking van wandtegels is afgestemd op de aanwezige ondergronden.

1. Tekeningenprocedure
Zowel voor woningen als kantoorgebouwen moet per situatie worden bepaald of er wanduitslagen ten behoeve van het tegelwerk worden gemaakt en wie hiervoor verantwoordelijk is.

2. Bemonstering
Tijdige bemonstering geeft partijen de ruimte om een weloverwogen beslissing te nemen. Niet alleen de kwaliteit/kleur kan dan worden beoordeeld, ook prijsconsequenties van de keuze kunnen worden beoordeeld. Bij de bemonstering kunnen ook de lijmsoort, het lijmadvies, de voegmortel en de afdichtingskit worden betrokken omdat deze samen met de tegels het gehele bouwonderdeel vormen.

3. Begeleiding door lijmfabrikant
Lijmfabrikanten kunnen zowel garantie leveren op het product zelf als op de verwerking hiervan. Hiertoe dient het proces door hen zelf te worden begeleid en gecontroleerd op toepassing van de voorschriften die voor de specifieke producten zijn gesteld.

4. V&G-plan
De aannemer draagt zorg voor eventuele aanvullingen op het V&G-plan van zijn onderaannemers die de tegels gaan verwerken.

5. Kwaliteitscontrole
Er dient voor aanvang te worden besproken wie controleert of de juiste tegels zijn aangebracht en of de kwaliteit van het aanbrengen en de tegels zelf voldoet aan de gestelde eisen.

6. Garanties
Garantieverklaringen moeten vooraf worden verstrekt omdat deze meestal zijn gekoppeld aan verwerking- en/of onderhoudsvoorschriften. De opdrachtgever heeft er recht op deze te kennen om te beoordelen of deze stroken met wat contractueel is overeengekomen.

7. Dilataties
De plaats van dilataties ligt in de meeste gevallen wel vast. Bij toepassing van tegels op gevelisolatie dient hier kritisch naar te worden gekeken; zeker als er donkere, warmteabsorberende tegels worden toegepast. De kitsoorten dienen te worden afgestemd op de toe te passen tegels. Voor toepassing bij natuursteen moet bijvoorbeeld een zuurvrije kit worden gebruikt om.Regelgeving Planning