Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Het bestek geeft vrijwel altijd een fabricaat en de kwaliteit van de toe te passen tegels aan. Vaak moeten er tijdens de uitvoeringsfase van een project nog wel keuzes worden gemaakt omtrent de kleuren, afmetingen, verwerking en dergelijke. Dit controleplan behandeld het proces om te komen tot een goede aansturing van dit bouwonderdeel.

1. Definitief ontwerp
Aan kopers van woningen maar ook steeds vaker aan huurders worden vaak keuzemogelijkheden geboden. Deze kunnen het tegelwerk betreffen maar soms ook complete indelingswijzigingen van ruimten als de badkamer.
De aannemer moet in zijn planning aangeven tot welke momenten specifieke keuzes gemaakt kunnen worden.
Voor tegelwerk zijn o.a. de levertijd van de tegels zelf maatgevend, maar bij een indelingswijziging kan dat bijvoorbeeld het moment zijn waarop de voorbereidingen werkzaamheden om te kunnen starten afgerond moeten zijn.

2. Bestek
In het algemene deel van hoofdstuk 41 van de STABU-standaard worden de uitgangspunten voor het tegelwerk vastgelegd. De specifieke uitvoering en de hierbij toe te passen materialen zoals hechtlagen, plinttegels, pastegels, monsters, kitten, hoekafwerkingen, de wijze van voegen evenals de van toepassing verklaarde normen worden onder de verschillende paragrafen van hoofdstuk 41 benoemd.

3. Werktekeningen
Soms is het nodig om tekeningen te maken van wandaanzichten (wanduitslagen). De architect kan dan aangeven op welke wijze tegelverbanden moeten worden verwerkt en hoe bepaalde details moeten worden afgewerkt. Op de wanduitslagen kunnen hoogtes worden aangegeven met betrekking tot de tegelverdeling in relatie tot bijvoorbeeld de deurkozijnen, elektrapunten of rioolaansluitingen e.d.Inleiding Financiën