Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Totaalgarantie besproken met lijmfabrikant
2. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
3. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
5. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
6. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
8. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
9. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
10. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
11. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
12. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
13. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
14. Dilataties bepaald
15. Wandaanzichten benodigd / aanwezig
16. Tegelverdeling bepaald
17. Uitvoering voegwerk vastgesteld
18. Voorbehandeling vastgesteld
19. Bespreking met lijmfabrikant gevoerd
20. Afspraken gemaakt over positie schakelaars en WCD
21. Maatvoering vastgesteld
22. Hoogte ligbad en kranen vastgesteld
23. Is er een werkplan ingediend ter controle
24. Is het werkplan goedgekeurd
25. Is het werkplan op de bouw aanwezig
26. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
27. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
28. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
29. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
30. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
31. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
32. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
33. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
34. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
35. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
36. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
37. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
38. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
39. Vochtmeting ondergrond uitgevoerd
40. Controle vlakheid ondergrond uitgevoerd
41. Voorbehandeling aangebracht
42. Kimband aangebracht
43. Tegelverdeling correct uitgevoerd
44. Voegwerk correct ingewassen

D. Nacontrole
45. Af te kitten voegen vrij van vuil en voegresten
46. Voegresten en -sluier verwijderd
47. Reservetegels aanwezig
48. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
49. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek