Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Voor de aankoop van tegels wordt vaak een stelpost in het bestek opgenomen. Nadat de architect de keuze heeft vastgesteld, kan de stelpost worden ingevuld en afgehandeld.

1. Stelposten
De stelpost is in principe alleen bedoeld voor de aankoop van tegels zelf. Afhandeling dient te geschieden voordat tegels worden besteld. Het verwerken van de tegels inclusief de hiervoor benodigde materialen (lijm, kimstroken, hoekprofielen en dergelijke) is doorgaans in de aanneemsom opgenomen.

2. Meerkosten
Als er wordt gekozen om het voegwerk uit te voeren in meerdere kleuren en dit niet als zodanig is opgenomen in het bestek dan dient het eventuele meerwerk te zijn afgehandeld voordat de tegels worden besteld.

3. Wijzigingen koopwoningen
Als koopwoningen zijn verkocht wordt een procedure opgestart t.b.v. het kopers meer-/minderwerk. Dit proces, waarin ook het tegelwerk wordt gekozen, speelt zich af in overleg tussen de kopers en de kopersbegeleiding. Standaard opties worden vooraf omschreven en afgeprijsd. Maatwerk wordt door de kopersbegeleiding kortgesloten met de aannemer en aan kopers voorgelegd. Soms wordt het meer-/minderwerk traject geheel door de aannemer zelf verzorgd.

4. Wijzigingen huurwoningen
Huurwoningen worden over het algemeen geheel afgewerkt opgeleverd. Vaak zijn er wel beperkte individuele keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld m.b.t. het tegelwerk. Deze keuzemogelijkheden zijn meestal standaard vastgestelde opties en worden verrekend tussen aannemer en opdrachtgever.Ontwerp Regelgeving