Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

De uitsplitsing van werkzaamheden in de ontwerpfase is beperkt. Met betrekking tot het gevelaanzicht dient helder te zijn aangegeven of er sprake is van een of meerdere kleuren voegwerk. Bij het schrijven van het bestek moet in ieder geval duidelijk omschreven staan welk type voeg en met welke kleur(en) moet worden gevoegd. Daarnaast dient ook de hardheid van de voeg te worden vastgelegd.

1. Bestek
In het bestek wordt beschreven wat voor soort voeg gewenst is; welke kleur en afwerking de voeg moet gaan krijgen. Tevens wordt er gemeld welke hardheid gewenst is en dat er een proefmuur moet komen met een bepaald aantal m² voegwerk. Ook kan hier worden vastgelegd of de voegspecie als een prefabmortel dient te worden aangeleverd. Tenslotte dient de kwaliteit van de voeg te worden vastgelegd. Hieruit blijkt of handmatig of mechanische kan worden gevoegd.

2. Bestektekeningen
De bestektekeningen en met name de gevelaanzichten dienen inzicht te geven of er sprake is van een of meerdere kleuren voegwerk. In vrijwel de meeste gevallen zijn hiervoor geen werktekeningen noodzakelijk. Wel kan het wenselijk zijn een aantal details uit te werken indien de gevel hierom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de exacte overgang van de ene kleur naar de andere.

3. Werktekeningen
in de uitwerkingsfase dient ervoor te worden gezorgd dat de werktekeningen in overeenstemming is met de bestektekst. Als de werktekeningen meerdere kleuren voegwerk aangeeft, dan dient dit ook in het bestek te zijn geregeld. Verder dient in de werk-
tekeningen te zijn aangegeven waar de dilataties en andere gevelonderbrekingen komen.

4. Doorstrijken
voor binnenmetselwerk dient het al of niet doorstrijken tijdens het metselen te worden aangegeven. Dit geldt ook voor het buitenmetselwerk; het doorstrijken (pointmaster) wordt hier niet behandeld.

5. Uitgangspunten
het voegen van betonsteen en kalkzandsteen heeft in de ontwerpfase geen specifieke beschrijvingen nodig. Voor glazen bouwstenen geldt dat echter wel. Deze voeg dient vrij hard te zijn en, afhankelijk of deze in de buitengevel is opgenomen,  Waterdicht. Het vastleggen in een kort overzicht van de uitgangspunten is cruciaal voor een goed vervolg.Inleiding Financiën