Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
Zijn de volgende zaken duidelijk gecommuniceerd met alle betrokkenen:
1. – een, of meerdere kleuren voegwerk
2. – kwaliteit van het voegwerk beschreven
3. – morteladvies metselstenen
4. – voegmorteladvies
5. – tekeningen gevels
6. – dilatatieadvies
7. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
8. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
9. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte

B. Voorbereiding
11. Systeem van steiger
12. Volgorde van voegen bepalen (per gevelvlak, van boven naar beneden en/of per dagproductie)
13. Proef voegwerk op proefmuur
14. Proef voegwerk monster in het werk
15. Voegen tijdens ruwbouw (reinigen-voegen-kozijn-glas)
16. Voegen na ruwbouw (beschermen-reinigen-voegen)
17. Zand vaststellen en reserveren/compleet aanvoeren in depot
18. Prefab voegmortel in silo
19. Prefab voegmortel in zakken
20. Is er een werkplan ingediend ter controle
21. Is het werkplan goedgekeurd
22. Is het werkplan op de bouw aanwezig
23. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
24. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
25. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
26. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
27. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
28. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
29. Metselwerk voldoende vol en zat gemetseld
30. Metselwerk voldoende diep uitgekrabd
31. Glas en aluminium beschermen
32. Raamdorpelstenen aanbrengen
33. Metselwerk vooraf reinigen door aannemer of voeger
34. Ophakken voegen
35. Bij droog weer: voornatten
36. Bij regen: niet voegen
37. Voegspecieresten verwijderen
38. Glas / aluminium / raamdorpelsteen schoonmaken na voegen
39. Bij droog weer: vochtig houden gevel
40. Na demontage steiger: ontbrekende stenen inmetselen, na 1 dag voegen
41. Is de maatvoering gecontroleerd

D. Nacontrole
42. Visuele inspectie op kleur / vorm / kwaliteit
43. Na 14 dagen controle met voeghardheidsmeter
44. Na 28 dagen herhaling van de proef
45. Samenstelling van voegspecie in revisie vastleggen
46. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
47. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek