Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Het voegwerk is in de meeste gevallen goed geregeld in het bestek en zal geen aanleiding geven tot meer- of minderwerk. Er kan wel discussie ontstaan op het moment dat het bestek een traditionele voegmortel voorschrijft en er wordt voorgesteld een prefabmortel toe te passen.

1. Meer- en minderwerk
indien uit de voorbereidingsfase zaken onverhoopt moeten worden gewijzigd, dan dient een eventuele discussie over verrekening van kosten te zijn afgehandeld alvorens wordt gestart met de uitvoering van dat deel van het voegwerk; dit geldt tijdens de gehele uitvoeringsfase.
Verstoringen in het ontwerpproces kunnen soms aanleiding geven tot meer- en minderwerken. Bijvoorbeeld het te laat opgeven van kleuren voor het voegwerk.
Het wijzigen van zaken tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld in kleuren of hardheden van voegen tijdens de uitvoering kan leiden tot meerwerk.Ontwerp Regelgeving