Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Het Stabu-bestekartikel 22.72 inzake voegwerk wordt niet nader geclassificeerd voor de verschillende soorten ondergronden. Dit Stabu-hoofdstuk geldt zowel voor baksteen als kalkzandsteen, betonsteen en glazen bouwstenen.
Er is in de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan het herstellen van voegwerk aan buitengevels. Dit is mede veroorzaakt doordat de kwaliteit van het voegwerk onvoldoende was.
De kwaliteit van de voeg is afhankelijk van de samenstelling van de mortel (meestal handmatig gemengd), de diepte van de voeg, de weerscondities tijdens het voegen en de kwaliteit van baksteen en metselmortel. Om alle aspecten van het voegwerk te kunnen overzien, is besloten hiervoor een controleplan te maken.Ontwerp