Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Dit controleplan beschrijft de STABU-hoofdstukken 48.43 Elastische vloerbedekking, 48.44 Zachte vloerbedekking en 48.45 Parket. Met elastische vloerbedekking wordt de linoleum-vloerbedekkingen bedoeld. Voor de duidelijkheid vermelden wij hier dat de harde vloerbedekkingen worden beschreven in het STABU-hoofdstuk 42. Met zachte vloerbedekkingen worden hier het tapijt en (schoonloop)matten bedoeld. Wij menen dat van de vloerbedekkingen het beste één controleplan kan worden geschreven omdat deze min of meer gelijktijdig worden aangebracht. Bovendien hebben de vloerbedekkingen een gemeenschappelijke factor en dat is de ondergrond.Ontwerp