Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

De Nederlandse norm NEN 3028 “Eisen voor verbrandingsinstallaties”is van toepassing voor de verwarmingsinstallatie. NEN 1078 “Voorziening voor gas” is ook een relevante norm. Daarnaast zijn er talloze normen van toepassing op de specifiek technische kant van de installatie. Deze zijn voor de bouwbegeleider minder relevant, maar des te meer voor de installateurs en adviseurs.

1. EPN-berekening
Het verdient aanbeveling om te controleren of de CV-ketel overeenstemt met de uitgangspunten van de EPN-berekening.

2. Warmteverliesberekening
De installateur dan wel de adviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van deze berekening.

3. V&G-plan uitvoeringsfase
Een belangrijk onderdeel van het V&G-plan uitvoeringsfase van de aannemer. Zowel in het geval van onderaanneming als bij nevenaanneming is er sprake van een toevoeging op het aanwezige plan van de aannemer. Een inhoudelijke bestudering is nodig en bij twijfel kan worden overwogen zich te laten adviseren door derden.Financiën Organisatie