Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Het principe van de verwarmingsinstallaties is voor de meeste woningen al jaren ongewijzigd. Er is een centrale verwarmingsketel, een leidingnet en er zijn radiatoren. De ketels zijn steeds geavanceerder geworden om te kunnen voldoen aan de warm-tapwaterbehoefte en aan de milieu-eisen. Er zijn fraaiere radiatoren ontwikkeld voor de badkamers, en op het gebied van de vloerverwarming (lage temperatuurverwarming) is de belangstelling erg toegenomen. Ook voor de utiliteitsbouw is het principe weinig veranderd. Bij kantoorgebouwen worden vaak twee ketels geplaatst waarbij de tweede ketel als reserveketel fungeert. De ketels zorgen dat het water, dat gebruikt wordt voor verwarming, op temperatuur komt en blijft. Wel zijn de mogelijkheden voor meer individuele temperatuurwensen groter door het toepassen van extra naverwarmingsregelingen.
De relatief nieuwe ontwikkelingen zoals warmtepompen, WKO-installaties en zonneboilers worden in dit Controleplan buiten beschouwing gelaten.Ontwerp