Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Is de coördinatie geregeld voor de installatie en de sparingen
2. Is toezicht geregeld op de installaties
3. Zijn de nutsleidingen aangevraagd
4. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
5. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
7. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
8. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
9. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
10. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
11. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
12. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
13. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
14. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd

B. Voorbereiding
15. Is een installatietekening aanwezig van het ketelhuis
16. Zijn de opstortingen bekend
17. Is de locatie en vorm van dakafvoer en luchttoevoer bekend
18. Is er voldoende expansie aanwezig in het leidingstelsel
19. Is proefopstelling aanwezig en goedgekeurd
20. Is de plaats van de thermostaten, e.d. bekend
21. Wie is verantwoordelijk voor het aanvragen van de meters
22. Is er een werkplan ingediend ter controle
23. Is het werkplan goedgekeurd
24. Is het werkplan op de bouw aanwezig
25. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
26. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
27. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
28. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
29. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
30. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
31. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
32. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
33. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
34. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
35. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
36. Voldoet de werkplaats van de installateur aan de Arbo-eisen (brandblusser, verlichting en vluchtwegen)
37. Zijn de leidingen te lood en waterpas aangebracht
38. Zijn de leidingen beschermd tegen weersinvloeden
39. Zijn de lassen gemenied
40. Zijn de leidingen correct geïsoleerd
41. Zijn de radiatoren waterpas aangebracht
42. Is de afwerking achter de radiatoren aangebracht

D. Nacontrole
43. Is de installatie getest, stookrapport aanwezig
44. Is de installatie gekeurd door de adviseur
45. Bij grote installaties: inbedrijfstellingsrapporten ketels en regelinstallaties aanwezig
46. Onderhoudsaanbieding aanwezig
47. Garantieverklaring aanwezig
48. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
49. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek