Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Bij woningbouw is de verwarmingsinstallatie vrij overzichtelijk, zowel in aanleg als met betrekking tot de financiën. Het contract tussen opdrachtgever en aannemer, of als separate installateur, is vaak zo opgesteld dat de aannemer of installateur verantwoordelijk is voor het voldoen aan de regelgeving. Daarnaast kennen we tijdens de uitvoeringsfase erg weinig wijzigingen die als meer- en minderwerk verrekend zouden kunnen worden.

1. Kleuren
Een discussiepunt wil nog wel eens zijn dat de standaardkleur tijdens de bemonsteringsfase wordt gewijzigd in een niet-standaardkleur. Soms is dit aanleiding voor meerwerk.

2. Technische onderdelen
Bij beleggers met een eigen deskundigheid op het gebied van installaties komt het voor dat men hecht aan een bepaald fabricaat afsluiter of pomp. Soms kan dit ook aanleiding zijn tot verrekening van kosten, zeker als de afsluiters of pompen van de belegger duurder zijn. Het is daarom belangrijk dat tijdens de bemonsteringfase goed wordt nagedacht van welke onderdelen men monsters wenst te zien. Dit geldt met name voor kantoren.

3. Beheer
Bij het nader invullen van het beheer, bijvoorbeeld door toepassing van een GebouwBeheerSysteem, kan men tot de conclusie komen dat de verwarmingsinstallatie op onderdelen moet worden uitgebreid om beter beheer op afstand mogelijk te maken. Ook hier kan sprake zijn van een verrekening van kosten. De regelinstallatie moet voorzien worden van extra meet- en regeltechniek.Ontwerp Regelgeving