Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Dit controleplan gaat over installaties die, naast de verwarming, verantwoordelijk zijn voor het klimaat in woningen, kantoren en andere gebouwen. In Nederland is het haast ondenkbaar geworden dat er nog projecten worden gerealiseerd zonder een ventilatiesysteem, al of niet gecombineerd met een luchtbehandeling. Onder luchtbehandeling wordt verstaan het verwarmen, koelen of bevochtigen van in te blazen lucht. We zijn hierin heel ver gegaan. Bij sommige gebouwen hebben we zelfs gevels ontworpen zonder dat er nog een raam open kan. We dachten dat we daarmee de meest ideale conditie zouden bereiken waar de mens in kan werken. Toen bleek dat er nog andere factoren een rol spelen die de kwaliteit van de werkomgeving kunnen beïnvloeden. Mensen kregen last van een opgesloten gevoel, doordat er geen contact meer mogelijk is met de buitenwereld gedurende de tijd dat men in het pand is. Daarna zijn de bakens verzet. De aandacht ging vooral uit naar de mogelijkheden om energiezuinig om te gaan met de installaties, met behoud van de mogelijkheden voor luchtverversing. Dit controleplan geeft inzicht in het ontwerp en uitvoeringstraject van ventilatie en luchtbehandeling.Ontwerp