Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Bij nevenaanneming: coördinatie-overeenkomst opvragen
2. Temperatuuroverschrijdingsberekening opgesteld
3. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
4. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
5. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
6. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
9. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
10. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
11. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
12. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
13. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
14. Planning en routing vastgesteld, plafond in fasen?
15. Bij montage in open bouw: beschermende maatregels afgesproken
16. Maatvoering opstortingen bekend
17. Afstemming dak dicht/levering luchtbehandelingskasten
18. Datum bekend start werkzaamheden installaties
19. Nutsinvoeringen hierop afgestemd
20. Is coördinatie met andere installaties gereed, incl. sparingen
21. Is opleveringsprocedure vastgesteld
22. Is er een werkplan ingediend ter controle
23. Is het werkplan goedgekeurd
24. Is het werkplan op de bouw aanwezig
25. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
26. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
27. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
28. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
29. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
30. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
31. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
32. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
33. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
34. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
35. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
36. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
37. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
38. Bij kanalen: voldoet beugelafstand aan de Luka-voorschriften en uitvoeren afpersproef
39. Zijn kanalen beschermd tegen (cement)water, beschadigingen en verontreiniging
40. Wordt geïsoleerd in een droge omgeving
41. Is er periodieke controle door adviseur, inclusief rapportage
42. Bij nevenaanneming: controle voortgang en signalering achterstanden
43. Is er een ‘vlekkenplan’ van de plafonds nodig en aanwezig
44. Zijn de installaties ingeregeld en rapporten aanwezig
45. Is de installatie getest

D. Nacontrole
46. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
47. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt
48. Zijn er afspraken gemaakt over instructies aan de gebruikers
49. Zijn er afspraken gemaakt over het fijnafstellen tijdens de onderhouds/garantieperiodeTechniek