Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Het systeem wordt door middel van bestek en bestektekening vertaald naar contractstukken en op basis daarvan aanbesteed. Hetzij als onderdeel van de hoofdopdracht, waardoor sprake is van onderaanneming, hetzij als nevenopdracht. In veel gevallen zullen ten gevolge van de installaties bouwkundige werkzaamheden moeten worden verricht. Bijvoorbeeld het maken van sparingen.

1. Nevenaanneming
Indien er sprake is van nevenaanneming, dan moet de lijst met bouwkundige werkzaamheden apart worden afgeprijsd door de bouwkundige aannemer. De bouwbegeleider moet deze lijst bewaken. Soms zijn hoeveelheden vermeld, bijvoorbeeld het maken van 100 sparingen. De bouwkundige aannemer zal in geval van overschrijding van dat aantal meerwerk indienen. De bouwbegeleider is alert op minderwerk.

2. Coördinatie
Bij onderaanneming behoort de coördinatie conform de UAV standaard tot de verplichtingen van de hoofdaannemer. Gevolgen van miscoördinatie zijn voor rekening van de hoofdaannemer. Bij nevenaanneming ligt het iets anders. De hoofdaannemer is vaak verantwoordelijk gesteld voor de uitvoeringscoördinatie, en krijgt hier ook een vergoeding voor. Indien de nevenaannemer in gebreke blijft, zal de aannemer de eventuele kosten die hieruit voortvloeien in rekening willen brengen bij de opdrachtgever. De bouwbegeleider heeft als taak dit aspect te bewaken.

3. Gebruikerswensen
Vaak komt een gebruiker in beeld als de uitvoering van een project reeds in volle gang is. Als de gebruiker aanpassingen wil doorvoeren, bijvoorbeeld een keuken, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de installatie. Naast de installatiekosten kunnen er dan ook stagnatiekosten ontstaan. De bouwbegeleider is sterk betrokken bij deze wijzigingen, omdat er vaak bouwkundige consequenties aan de orde komen. Denk hierbij aan het maken van nieuwe sparingen, al of niet brandwerend af te dichten, schachten met complete staalconstructies om vloeren op te vangen, enz.Ontwerp Regelgeving