Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Soms is de terreinverharding onderdeel van het project en wordt na realisatie het terrein overgedragen aan de gemeente. Daarom wordt aandacht besteed aan zowel bestrating op eigen terrein als bestrating in het openbare gebied.
In de aanloop naar de oplevering gaat de terreinverharding het beeld bepalen van de laatste fase van een project. De fase hieraan voorafgaand is het inbrengen van nutsleidingen en rioleringen. Tijdens deze fase is de bereikbaarheid van het gebouw meestal erg slecht.
Overal ontstaan gaten en sleuven in het terrein en er worden werkzaamheden verricht die voor de gemiddelde leek onbegrijpelijk zijn. En terwijl de bouw vergeven is van allerlei veiligheidsĀ¬maatregelen zien we vaak dat de gaten en sleuven nauwelijks zijn beveiligd.
Reden genoeg om een controleplan te schrijven over de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de terreinverharding met een duidelijke knipoog naar de nutsbedrijven.Ontwerp