Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Het fabricageproces van het glas speelt zich af in bedrijven en niet op de bouwplaats. Controle van de fabricage en samenstelling van meerbladig glas is voor de bouwbegeleider minder relevant. Deze controle is wel weer belangrijk bij het plaatsen van het glas.

1. Plaatsing glas op de bouw
Als dit op het project geschiedt, dan moet de codering op het glas zodanig zijn dat het controleerbaar is. Meestal wordt gekozen voor stickers op het glas. Controle kan op de bouwplaats zelf geschieden. De codering moet echter ook zichtbaar zijn in het kader tussen de dubbele beglazing. Bij vervanging van een gebroken ruit is deze code belangrijk. De code is fabrieksgebonden en niet uniform geregeld.

2. Aanvoer, transport en opslag
Dit vraagt bijzondere organisatorische aandacht. De op stalen bokken aangevoerde beglazing is vaak doelwit van vandalisme op de bouw. Bij het tijdelijk opslaan van glas moet aandacht worden geschonken aan de gelijkmatige ondersteuning van beide glasbladen.

3. Controle maatvoering
Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden is het verstandig om een controle te laten uitvoeren op de maatvoering. Mochten er onvolkomenheden aanwezig zijn, dan kan hierover voortijdig overleg plaatsvinden, zonder dat de montage in de bouw stagneert.

4. Vervuiling
Bij de start van de werkzaamheden is het van groot belang dat elke vorm van vervuiling door cement, cementwater en lasspetters wordt voor-komen. Dit is zeer belangrijk. Als er lasspetters op de beglazing komen, dan moeten deze ruiten zonder pardon worden vervangen.

5. Stelblokjes
Het toepassen van stelblokjes in de sponningen van de kozijnen is afhankelijk van het gekozen systeem. Een goede voorlichting door de adviseur is voor de bouwbegeleider van belang, evenals de voorschriften vanuit de fabrikant van het glas.
6. Oplevering: glas moet bij oplevering van het project gereinigd worden aangeboden anders kan controle op beschadiging en krassen niet plaatsvinden.Planning Inspectielijst