Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Dit controleplan start in de fase waarin het ontwerp definitief is, maar nog voordat bestek en bestektekeningen gereed zijn. De bouwbegeleider die bijvoorbeeld als directievoerder vroegtijdig wordt ingeschakeld, kan hiermee nagaan of het voorafgaande proces correct is doorlopen.

1. Opstellen geluidsberekening gevel
Bij woningen en kantoren die worden gerealiseerd in of bij wegen of andere geluidsbronnen, kunnen zowel de overheid (Bouwbesluit) als de opdrachtgever eisen dat een berekening van een of meerdere gevels wordt opgesteld. Er wordt dan gerekend met een bepaalde geluidsbelasting op de gevel. Uit de berekening kan blijken dat extra geluidsisolerend glas moet worden toegepast om te voldoen aan de minimale eisen (Bouwbesluit) of hogere eisen (opdrachtgever/gebruiker) om de juiste meetwaarden in de binnensituatie te bereiken.

2. Opstellen eisen opdrachtgever en gebruiker
De opdrachtgever/gebruiker kan, naast geluidseisen, ook nadere eisen stellen aan het glas. Te denken valt hierbij aan inbraakwerend glas of extra thermisch isolerend glas. Bij een bankgebouw kan men denken aan kogelwerend glas. Bij een kantoorgebouw kan men denken aan extra zonwerend glas. Er zijn meerdere mogelijkheden die in deze fase geïnventariseerd moeten worden, voordat de bestekfase wordt opgestart. Een kostenraming van deze eisen en inventarisaties zou kunnen leiden tot bijstellingen.

3. Inventariseren eisen plaatselijke overheid
De architect moet zich laten informeren over de plaatselijke eisen die door brandweer en Bouw- en Woningtoezicht kunnen worden gesteld. De ene gemeente accepteert verdiepingshoog veiligheidsglas zonder voorzieningen en de andere gemeente eist een extra doorvalbeveiliging. Ook brandcompartimentering wil nog wel eens leiden tot verschillende uitleg van het Bouwbesluit. Is twee keer 30 minuten brandwerend glas gelijk aan één keer 60 minuten brandwerend glas?

4. Opstellen EPC-berekening
Het bouwbesluit stelt eisen aan de EPC waarde voor woningen en kantoren. Om te kunnen voldoen aan deze eis kan het belangrijk zijn de warmteweerstand van het glas op te waarderen. Hiermee kan energie worden bespaard.

5. Vertaling van berekeningen en eisen naar glassoorten
De adviseur moet op basis van de hiervoor beschreven gegevens een vertaling maken naar leverbare producten. Hij moet daarbij tevens rekening houden met de visuele aspecten van de keuzes. Ook de consequenties voor de kozijnen moeten worden uitgewerkt. Als glas 60 minuten brandwerend moet zijn, dan geldt dit ook voor het kozijn, de deur, het hang- en sluitwerk, de rubberprofielen, enz. Verschillende soorten glas kunnen in één gevel leiden tot kleurverschillen. Ook dit is een aandachtspunt.

6. Vertaling van berekeningen en eisen naar bestektekst
Afhankelijk van de kwaliteit van het advies kan de architect de gegevens van de adviseur overnemen in zijn bestek, of het advies als bindend verklaren in zijn bestek.

7. Fase bestek en bestektekeningen
Het bestek, maar zeker ook de bestektekeningen, moeten gecontroleerd worden door de glasadviseur. Het voorschrijven van brandwerend glas is in de meeste gevallen niet toereikend. Brandwerend glas kent zijn beperkingen qua geteste afmetingen. Wellicht dat een kozijnopening moet worden voorzien van een extra tussendorpel. De tekening moet ook aangeven aan welke zijde het brandwerend glas moet komen.

8. Constructie
de glazen gevel moet bevestigd worden aan een achterconstructie. De constructeur moet op de hoogte zijn van de toelaatbare belasting op de glazen gevel alvorens hij een achterconstructie kan ontwerpen en berekenen. Het is tot een bepaalde hoogte ook mogelijk om glazen panelen, die haaks op de glazen gevel staan, te gebruiken als stabiliteitswand.Inleiding Financiën