Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Geluidsberekening gevels aanwezig
2. Consequenties verwerkt in bestek en bestektekeningen
3. V&G-plan ontwerpfase gecontroleerd op glasbewassing binnen en buiten
4. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
5. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
7. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
8. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
9. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
10. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
11. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
12. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
13. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
14. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
15. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
16. Werktekeningen gevel voorzien van juiste type glas
17. Tekeningen fabrikant gecontroleerd op glasomschrijving
18. Voldoende kennis aanwezig om alternatieven te beoordelen
19. Glasbewassing mogelijk binnen en buiten
20. Glasvervanging mogelijk door gebruiker
21. Afspraken over controle plaatsing juiste type glas
22. Is er een werkplan ingediend ter controle
23. Is het werkplan goedgekeurd
24. Is het werkplan op de bouw aanwezig
25. Zijn  bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
26. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
27. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
28. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
29. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
30. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
31. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
32. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
33. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
34. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
35. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
36. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
37. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
38. Werkbezoek fabriek als plaatsing glas in fabriek
39. Controle op afmeting glaslatten, kitsoorten, bevestiging, opschuimbanden, bevestigingsmiddelen enz
40. Controle op plaatsing glas in het werk (komo-stickers)
41. Voorkomen van etsen door cement van metselen of voegen
42. Krasvrij reinigen van glas ten behoeve van de oplevering

D. Nacontrole
43. Controle op krassen bij oplevering
44. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
45. Adresgegevens leveranciers vastgelegd
46. Onderhoudsvoorschrift en garantieverklaring aanwezig
47. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek