Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Het zou te ver gaan om binnen dit kader aandachtspunten aan te reiken voor de ontwerpfase. Binnen een afgerond contract tussen opdrachtgever en aannemer is het bestek normaliter bindend, alsmede de bestektekeningen. De aannemer kan echter een alternatief fabricaat glas aanbieden. De adviseur kan wel een technische vergelijking maken maar de financiële controle is in de praktijk lastig. Zelfs de adviseurs kunnen vaak geen zinnig advies geven over de prijsvorming. Fabrikanten kennen onderling grote prijsverschillen. Het komt zelfs voor dat een 60 minuten brandwerende ruit van fabrikant A goedkoper is dan een 30 minuten brandwerende ruit van fabrikant B.

1. Bevestiging
Er moet een afweging gemaakt worden tussen een gelijmd systeem en een mechanisch bevestigd systeem. Dit is niet alleen een esthetische afweging. De kosten kunnen erg verschillen en in de afweging moet zeker worden meegewogen welke onderhoudskosten op de langere termijn een bepalende rol kunnen gaan spelen.

2. Beoordeling minderwerk bij alternatieve aanbieding
Als de aannemer een alternatief aanbiedt voor het besteksmatig voorgeschreven product, dan is een beoordeling van het minderwerk lastig. Dit is een specifieke taak van het adviesbureau. Daarom kan de aandacht van de bouwbegeleider beter worden besteed aan de technische specificaties van het alternatief. Wel moeten afspraken worden gemaakt over wie het honorarium gaat betalen voor extra beoordelingen, zowel financieel als technisch.Ontwerp Regelgeving