Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Is KLIC-melding uitgevoerd en zijn de consequenties besproken
2. Is expertise uitgevoerd en waar is het rapport opgeslagen
3. Is (sloop)bestek en tekeningen aanwezig
4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
5. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
6. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
7. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte

B. Voorbereiding
8. Is slooppand onbewoonbaar gemaakt
9. Inventarisatie chemische stoffen en asbest uitgevoerd
10. Is V&G-plan uitvoering opgesteld
11. Is een inventarisatie opgesteld van de benodigde vergunning
12. Is de vergunning aanwezig
13. Is er een Plan van Aanpak/werkplan ingediend ter controle
14. Is het PvA/werkplan goedgekeurd
15. Is het PvA/werkplan op de bouw aanwezig
16. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
17. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
18. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar

C. Uitvoering
19. Worden belendende panden gecontroleerd tijdens de sloopwerkzaamheden
20. Wordt het te slopen project ’s avonds veilig achtergelaten
21. Wordt afval gescheiden afgevoerd
22. Zijn er voldoende maatregelen getroffen tegen stof
23. Is de bestrating voldoende beschermd
24. Wordt overlast naar de buurt voldoende beperkt

D. Nacontrole
25. Uitwendige inspectie belendingen uitgevoerd
26. Zijn alle stortbrieven en verklaringen (schoongrond) aanwezigTechniek