Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Het sloopwerk van een gebouw of een gedeelte daarvan is nooit tot in het detail voor te bereiden. Je komt vaak voor onverwachte zaken te staan die zich voor doen bij het sloopwerk. Dat brengt financiële risico's met zich mee waarop men goed voorbereid moet zijn.

1. Asbest
Indien er onverwacht asbest gevonden wordt, zal er een plan van aanpak moeten worden gemaakt hoe dit verwijderd moet worden. Dit asbest zal door deskundigen geïnventariseerd en verwijderd moeten worden, hetgeen een grote extra kostenpost kan zijn voor de opdrachtgever.

2. Ondergrondse tanks
Indien er onverwacht een ondergrondse tank wordt aangetroffen, dan is een onderzoek naar de inhoud een eerste vereiste. Het verwijderen van ondergrondse tanks is vaak een taak voor specialisten. Als dit zich voordoet, dient dit gemeld te worden aan de milieu-afdeling van de gemeente. Afhankelijk van een contract kan hier sprake zijn van meerwerk.

3. Geheime kabels
Sommige kabels en leidingen zijn geheim en niet bekend bij het KLIC/Kadaster, bijvoorbeeld NAVO leidingen. Bij een risico-inventarisatie kan men aangeven hoe hiermee moet worden omgegaan en voor wie de extra kosten zijn (omleggen en bouwtijdverlies).

4. Verrekenbare hoeveelheden
Van alle verrekenbare posten moet vooraf worden vastgesteld op welke manier de administratie wordt bijgehouden en hoe de controle hierop wordt geregeld. Achteraf mag er geen ruimte zijn voor discussie over hoeveelheden.

5. Archeologische vondsten
Ook hiervoor geldt dat dit in de risico-inventarisatie moet zijn meegenomen. Een Romeins schip dat onverwacht aan de oppervlakte komt betekent een aanzienlijke vertraging in de uitvoering. Voor wie zijn deze extra kosten en wat kan dit betekenen voor de sloopwerkzaamheden en de latere nieuwbouw. Een nieuwe huurder kan een opleveringsdatum in het contract hebben opgenomen met een boeteclausule.Ontwerp Regelgeving