Inhoud


Ontwerp

Inleiding

‘Wil je in Nederland bouwen, dan zul je eerst moeten slopen,’ is een geliefde opmerking van slopers. En inderdaad, zeker met het oog op de toekomst van de bouwwereld in het toch al volgebouwde Nederland, is het niet ondenkbaar dat het aantal sloopwerken de komende jaren zal toenemen. Door toenemende regelgeving is er de afgelopen jaren veel veranderd. Voor het slopen van een bouwonderdeel of geheel bouwwerk moet rekening worden gehouden met “omgevingsvergunning slopen” voortkomend uit onder andere de Wabo. Ook tijdens de uitvoering van het sloopwerk moet er voldaan worden aan strenge regelgeving. Niet alleen op het gebied van veiligheid is er veel veranderd, ook milieuregelgeving is aanzienlijk strenger geworden. Denk hierbij aan asbest. Afval moet worden gescheiden, materialen moeten worden hergebruikt en overlast voor de omgeving moet tot een minimum beperkt worden. Kortom: een controleplan dat de techniek en organisatie achter sloopwerk op duidelijke en concrete wijze in kaart brengt.Ontwerp