Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Binnen de schildersbranche is men gewend aan de strenge regelgeving op het gebied van etikettering op de verfbussen. Deze moet voldoen aan EU-richtlijnen. De bouwbegeleider heeft niet zozeer met de controle van deze richtlijnen te maken, maar dient wel kennis te hebben van het bestaan van deze regels.

1. Gevarencodes
Men onderscheidt de volgende gevarencodes:

2. Naamvermeldingen
Naast de gevarencodes worden ook letters gegeven aan zinnen/naam¬vermeldingen. Voor een volledig overzicht van alle zinnen kunt u het beste een verfvademecum raadplegen. Men onderscheidt de volgende zinnen/naamaanduidingen:

3. Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
Vanaf 1 december 2000 zijn op inrichtingen voor onder andere schildersbedrijven nieuwe milieuregels van toepassing. De milieuregels komen voort uit de Wet milieubeheer en zijn opgenomen in een zogenaamde algemene maatregel van bestuur (amvb), getiteld ‘Besluit bouw en houtbedrijven milieubeheer’. Met name afvalscheiding is hierin opgenomen.

4. V&G-plan
Voor de uitvoering van groot onderhoud op het gebied van schilderwerk wordt een V&G-plan verlangd. Met name dient aandacht geschonken te worden aan het veilig achterlaten van steigermaterieel en de opslag van brandbare materialen. Koffie drinken en schaften in de ruimte waar de verfbussen staan opgeslagen is echt verleden tijd.

5. OPS
Met betrekking tot OPS (Organisch Psycho Syndroom) is een Arboconvenant opgesteld. De bouwbegeleider dient zich ervan bewust te zijn dat oplosmiddelen, met name in verfproducten, schadelijk zijn voor de gezondheid. In het convenant zijn afspraken vastgelegd waar schildersbedrijven zich aan dienen te conformeren.

6. Garantieverklaring
Bij de opdrachtverlening dient een concept-garantieverklaring te worden bijgevoegd, zodat het schildersbedrijf vooraf weet aan welke garantievoorwaarden zijn werk dient te voldoen.Financiën Organisatie