Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

De winst in het behalen van goed schilderwerk kan voor een groot deel worden geregeld in de ondergrond. De aandacht van de bouwbegeleider zal hier ook voor een groot deel op gericht zijn. Het type bekistingsmateriaal, het doorspreken van maattoleranties, dilatatieovergangen en het tijdstip van schilderwerk buiten in relatie tot de seizoenen, zijn zaken die vooraf kunnen en moeten worden besproken met de bouwkundige aannemer.

1. Verfadvies
In de ontwerpfase is er al de aandacht op gevestigd dat dit advies tijdig beschikbaar moet komen. De architect dient dit advies inhoudelijk te beoordelen. Wellicht dat bij sommige delen proefmonsters moeten worden opgezet, voordat een definitief product kan worden vastgesteld. De bouwbegeleider dient te beoordelen of het advies compleet is. Bovendien moet er van alle voorgeschreven materialen productdocumentatie zijn.

2. Controle
Bij opgebouwde constructies (een gestukadoorde wand is een opgebouwde constructie) dient de hechting van de ondergrond te worden gecontroleerd voordat het schilderwerk een aanvang neemt. Het doel hiervan is dat men zeker wil weten dat de hechting van het stucwerk op de ondergrond goed is. Men kan dit controleren voor en ook nadat het voorstrijkmiddel is aangebracht. Meestal wordt hier een tape voor gebruikt. Met de aannemer wordt afgesproken deze hechtingsproeven uit te voeren.

3. Condities
Het is altijd te nat of te droog, te koud of te warm, niet opgeruimd, iedereen loopt nog door de ruimte waar de schilder aan de gang moet, kortom eigenlijk kan er niet geschilderd worden. Toch moet het gebeuren, wil men op tijd opleveren. Ook dit aspect kan in een vroegtijdig stadium worden doorgesproken met de aannemer en eventueel met de schilder. Moet buitenschilderwerk verricht worden in de winter, dan moeten hier goede afspraken over gemaakt worden.

4. Mechanische eigenschappen
We zijn niet gewend om in de bouw te beproeven of muurverven wasbaar, schrobvast en reinigbaar zijn. We gaan uit van de controle van de verfbussen en nemen dan aan dat het voldoet aan de gestelde eisen. Toch kan het raadzaam zijn een aantal proeven te laten uitvoeren door de verffabrikant, zeker bij kritische ruimten zoals een grootkeuken.

5. Beton
Beton is een kunststeen. ‘Betonrot’ ontstaat door corrosie van wapening. Corrosie kan ontstaan door toetreding van water en zuurstof. Het betonstaal zal niet gaan roesten bij een pH-gehalte van 9,5 of hoger. Door het carbonatatieproces van beton zal echter op den duur de zuurgraad afnemen, zelfs tot onder de minimale waarde. Een preventieve maatregel voor het vertragen van het carbonatatieproces is het aanbrengen van carbonatatieremmende verfsystemen.Regelgeving Planning