Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

De architect bepaalt in zijn ontwerp welke onderdelen van het project moeten worden voorzien van schilderwerk. De architect stelt dit voor vanuit zijn architectonische visie aan zijn opdrachtgever. Daarnaast kunnen in een PvE functionele eisen zijn opgenomen. Het ontwerp is vertaald in bestek en bestektekeningen. De afwerkingen zijn vastgelegd, de kleurenstaat is ingevuld en daarmee kan het project de volgende fase in. De bouwbegeleider dient tenminste de compleetheid van alle beschikbare gegevens te controleren. Voordat de uitvoeringsfase van start gaat, moet de bouwbegeleider zekerheid hebben dat alle producten goed op elkaar zijn afgestemd. Ook moet worden gecontroleerd of de uiteindelijke kleuren overeenkomen met de verkoopbrochure en aan welstand verstrekte kleurgegevens.

1. Ondergrond
Voor strak schilderwerk moet een ondergrond glad en vlak zijn. Iedere oneffenheid in de ondergrond is zichtbaar wanneer er schilderwerk is aangebracht, daarom moeten in het bestek voorwaarden staan omschreven om de ondergrond vlak te maken. Controle met behulp van een bouwlamp (strijklichteffect) is de methode om vast te stellen of een ondergrond voldoet.

2. Hechting
In veel gevallen is een hechtlaag of voorstrijklaag nodig voordat met het aanbrengen van schilderwerk kan worden begonnen. De hechtlaag heeft als doel om de losse stofdeeltjes te binden tot een vaste onderlaag. Deze hechtlaag moet in het bestek staan voorgeschreven.

3. Kleurenstaat
Bij aanvang van het project is het wenselijk, en soms noodzakelijk, dat een kleurenstaat beschikbaar is. Voor het opstellen van een goed verfadvies dient men te weten wat de uiteindelijke kleuren dienen te worden. Een donkere kleur kan met het ene product wel en met het andere product niet in twee lagen dekkend worden aangebracht.

4. Verfadvies
Indien in het bestek een verfadvies wordt verlangd, is het zaak dat deze op korte termijn beschikbaar wordt gesteld. In dit verfadvies kunnen soms adviezen zijn opgenomen waar een ondergrond aan moet voldoen, en deze adviezen kunnen voor de ruwe afbouw van belang zijn. Een schone betonwand die later transparant wordt geschilderd stelt al eisen aan de bekisting.

5. KEIM
KEIM is een merknaam, maar zo ingeburgerd dat het ook een werkwoord is geworden: keimen. KEIM is een mineraalverf, 99% dampdoorlatend, heeft geen oplosmiddelen, verkleurt niet, wordt niet aangetast door UV-stralen. Kortom, een perfect product voor buitenmuren. Bij niet-minerale muurverven wordt vrijwel direct een onderhoudsschema opgesteld, terwijl dat voor KEIM niet nodig is. Denk hieraan indien muurverven worden toegepast op het project.Inleiding Financiën