Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Controle bestekken derden op schilderwerk
2. Controle kleurenstaat
3. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
4. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
5. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
6. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
7. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
8. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
9. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd

B. Voorbereiding
10. Vaststellen verffabrikaat
11. Opstellen verfadvies
12. Beoordeling verfadvies, o.a. door architect
13. Bespreken begeleiding door verffabrikant
14. Bespreken klimaatcondities in relatie tot het seizoen
15. Eventueel waterdichte bescherming aanbrengen
16. Is er een werkplan ingediend ter controle
17. Is het werkplan goedgekeurd
18. Is het werkplan op de bouw aanwezig
19. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
20. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
21. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
22. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
23. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
24. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
25. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
26. Controle ondergrondcondities
27. Beschermende maatregelen tijdens de bouwperiode
28. Schoon en stofvrije ruimte beschikbaar voor aanvang schilderwerk
29. Beoordeling eerste resultaten schilderwerk

D. Nacontrole
30. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
31. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek