Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Als de contractstukken (bestek en bestektekeningen) goed op elkaar zijn afgestemd, is geen verrekening nodig tijdens de uitvoeringsfase. Tijdens de bemonsteringsfase blijkt vaak of de ideeën van de architect ook werkelijk realiseerbaar zijn. Als het tegenvalt, kan het zijn dat de bemonstering niet goed is uitgevoerd of dat de besteksomschrijving niet voldoende is om het beoogde resultaat te behalen. Als dat laatste het geval is, kunnen nog alternatieven besproken worden.

1. Meer- en minderwerk
Afhandeling van eventueel meer- en minderwerk dient gereed te zijn voor de aanvang van schilderwerken, dan wel behandeling van de ondergrond.

2. Herstel sauswerk na inhuizing
Bij kantoorpanden is het onvermijdelijk dat sauswerk beschadigt tijdens de inhuisperiode. De bouwbegeleider kan op voorhand navragen wat de herstelkosten per m² zijn om zo na overleg met de gebruiker, snel herstelwerkzaamheden te kunnen laten uitvoeren.Ontwerp Regelgeving