Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Het proces van tekenwerk, bemonstering, productie en plaatsing moet nadrukkelijk gevolgd worden door de bouwbegeleider. Een onderdeel van zijn zorg is de keuring van de fabrieksmatige behandeling. Deze behandeling moet in de fabriek gekeurd worden, om te voorkomen dat er stagnatie ontstaat als bij aanvoer van die onderdelen op het werk blijkt dat hier onvolkomenheden worden geconstateerd. Slechts dan is hij in staat om een meerwaarde te geven aan een project. In de uitvoeringsfase zal hoofdzakelijk geschilderd worden aan metalen leidingen en eventueel de onbehandelde stalen balken, binnen. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten gericht op het totale proces.

1. Stalen balken en kolommen
Indien onbehandelde profielen in het werk zijn gesteld voor binnentoepassing en hierbij vinden bijvoorbeeld nog laswerkzaamheden plaats, dan dient het verfadvies te voorzien in een complete behandeling. Zie voor een overzicht een verftechnisch vademecum.

2. Keuring ondergrond
Alvorens de schilder kan aanvangen met zijn werkzaamheden op de bouw, dient de ondergrond gekeurd te worden. Het doel hiervan is om vast te stellen of de ondergrond geen beschadigingen en onvolkomenheden in zich heeft die door de verf heen zichtbaar blijven. We gaan ervan uit dat een constructieve keuring, bijvoorbeeld het laswerk, reeds heeft plaatsgevonden.

3. Meerdere lagen
Indien meerdere lagen worden voorgeschreven, pas dan verschillende kleuren toe. Het is dan volstrekt duidelijk of onderdelen tweemaal zijn behandeld.

4. Keuring tijdens het schilderen
Met de verfleverancier kunnen afspraken gemaakt worden voor het periodiek meten van laag-diktes. De resultaten worden vastgelegd en zijn van belang bij de garantieverstrekking. Ook de werkomstandigheden kunnen meespelen bij het afgeven van een garantie. Bij lage temperaturen kan men een kritische grens bereiken waaronder geen goed schilderwerk te realiseren is. De keus is dan of stoppen of bijverwarmen.

5. Brandwerende behandeling
Een onderdeel dat absoluut onderdeel geweest dient te zijn van de bemonstering. Het uiterlijk van deze verf wijkt erg af van het verwachtingspatroon dat sommige mensen hebben. Separate keuring door Bouw- en Woningtoezicht is aan te bevelen.

6. Het voorkomen van beschadigingen
Zowel bij staalconstructies als bij kozijnen is het in de praktijk niet mogelijk om beschadigingen te voorkomen. Bij fabrieksmatig aangebrachte onderdelen of complete kozijnen zijn beschadigingen moeilijk onzichtbaar te herstellen. Geanodiseerd aluminium is niet te repareren. Soms komt men voor de vraag te staan of deze onderdelen acceptabel zijn of vervangen moeten worden.

7. Beschermen van gereed schilderwerk
Nadat het schilderwerk gereed is, moeten in sommige gevallen maatregelen worden getroffen om beschadigingen te voorkomen. Dit is afhankelijk van de situatie.Planning Inspectielijst