Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

De VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen zijn voor de bouwers de belangrijkste bron van regelgeving als het gaat om aluminium en metalen puien en profielen. We moeten hierbij voor ogen houden dat de VMRG een branche-organisatie is. Beleggers hebben belang bij kwaliteit omdat de onderhoudskosten drukken op het rendement. Vanuit dit oogpunt kunnen zij hun eisen wel eens hoger stellen dan de VMRG.

1. VMRG
De bouwbegeleider dient kennis te hebben van de zaken die in de VMRG staan vermeld. De kwaliteitseisen en adviezen hebben betrekking op aluminium en staal.

2. V&G-plan uitvoeringsfase
In bijna alle gevallen zijn onderaannemers betrokken bij de productie, levering en plaatsing van kozijnen en stalen balken en kolommen. Daarnaast wordt het schilderwerk altijd uitbesteed. Het V&G-plan uitvoeringsfase dient te worden aangevuld met de werkzaamheden van deze onderaannemers. Ook indien er sprake is van nevenaanneming dienen de V&G-plannen te worden geactualiseerd.

3. Verf
Bij het toepassen van verfproducten voor reparaties en het schilderen van leidingen wordt gewerkt met de volgende coderingen:
Gevarencodes: men onderscheidt de volgende gevarencodes:

Naamsvermeldingen: naast de gevarencodes worden ook nog letters gegeven aan zinnen/naamsvermeldingen. Voor een volledig overzicht van alle zinnen kunt u het beste een verfvademecum raadplegen. Men onderscheidt de volgende zinnen/naamsvermeldingen:Financiën Organisatie