Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Een onderdeel van het organiseren van dit deelproces is de bemonstering. Vaak wordt een gedeelte van een pui met een bewegend deel bemonsterd. Bij de professionele opdrachtgevers en architecten wordt deze bemonstering gehouden voordat het bestek gereed is. In deze fase wordt samen met de opdrachtgever gezocht naar de beste oplossing voor zijn project, passend binnen zijn budget. Te veel vindt deze bemonstering pas plaats tijdens de uitvoeringsfase en roept dan pas discussie op. De onderstaande aandachtspunten zijn niet per definitie actiepunten voor de bouwbegeleider, als hij maar waakt dat er aandacht aan wordt geschonken.

1. Tekeningenprocedure
Er dient een sluitende tekeningenprocedure te worden opgesteld. De volgorde is: bestektekeningen definitief, dan de werktekeningen van de architect en dan pas de productietekeningen van de leveranciers. In de procedure wordt aangegeven wie controleert en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is. Ook dient te worden geregeld wie dit schema bewaakt. Binnen deze procedure wordt ook de adviseur van de technische installaties betrokken indien er bijvoorbeeld roosters of deuren van nutsruimten in de gevel aanwezig zijn.

2. Bemonstering
Indien de bemonstering nog niet heeft plaatsgevonden, dan dient dit alsnog geregeld te worden. Voor dit controleplan is alleen de behandeling van belang. Daarmee is al aangegeven dat er een goede omschrijving dient te zijn van de behandeling van het product. Dit wordt gecheckt op de besteksuitgangspunten. Bij geanodiseerde profielen moeten soms grensmonsters worden aangevraagd omdat verschillen erg groot kunnen zijn.

3. Kleurenschema
In deze fase moet een kleurenschema aanwezig en definitief zijn. Een staalskelet met een Duplex-afwerking moet al zeer vroeg besteld worden.

4. Verfadvies
Onderdelen die in het werk geschilderd worden, bijvoorbeeld stalen leidingen, dienen te worden omschreven in het verfadvies. Let in dit verband extra op indien er sprake is van nevenaanneming met separate bestekken. De verfadviseur dient ook te beschikken over deze bestekken. Nu gaat het er niet zozeer om een duplexsysteem te omschrijven in een verfadvies. Waar meer behoefte aan is, is een reparatie-advies van alle toegepaste systemen. Wellicht kunnen de diverse onderaannemers van de staalconstructie en kozijnen daar gegevens voor aandragen.

5. Transport
De bouwbegeleider zal aandacht schenken aan de extra beschermende maatregelen tijdens het transport en tijdens de duur van de uitvoering. Kwetsbare onderdelen kunnen mogelijk worden voorzien van een beschermende folie en misschien zelfs blijven zitten tot de opleveringsschoonmaak.

6. Garantieverklaringen
Voordat de productie van onderdelen kan worden opgestart, willen we graag de garantieverklaringen in concept ontvangen. Deze verklaringen dienen getoetst te worden op de besteksuitgangspunten. Als we een 10-jarige garantie eisen in het bestek, dan bedoelen we niet dat deze afbouwend mag zijn. Als we echter in het bestek vastleggen dat we de VMRG-eisen van toepassing verklaren, dan staat daar een termijn van 5 jaar genoemd. De garantie omvat uitsluitend het herleveren of herstellen, ter keuze van de aannemer, tot ten hoogste het bedrag van de levering van de kozijnen. Bovendien wordt de waarde van dat bedrag verdeeld naar onderdelen. Zo is de behandeling van een kozijn slechts 10% van de waarde van deze deelopdracht. Het bestek dient vrij nauwkeurig aan te geven wat wordt verstaan onder garantie.Regelgeving Planning