Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

In alle projecten worden metalen toegepast die een (verf)behandeling nodig hebben. In veel gevallen wordt een fabrieksmatige behandeling wenselijk geacht. Denk aan een staalskelet, stalen puien, metalen leidingen enz. Voor al deze onderdelen moet de architect een verantwoorde behandeling voorschrijven in het bestek. Hij zal een onderscheid moeten maken tussen een binnen- en buitentoepassing. Het zal duidelijk zijn dat de buitentoepassing van aluminium en metalen puien een zwaardere afwerkingsgraad nodig heeft dan de binnentoepassing. Daarnaast rijst de vraag of de afwerking van daktrimmen moet voldoen aan dezelfde afwerking als van puien.

1. Locatieonderzoek
Niet onbelangrijk is de locatie van het project. Projecten aan de kust (zout), bij zware industrieterreinen en in de nabijheid van spoorlijnen (ijzerdeeltjes) krijgen het zwaarder te verduren dan projecten elders. De afwerking van puien moet hierop worden aangepast.

2. Soort project
Sommige projecten hebben niet alleen te maken met een zwaardere belasting door het buitenmilieu, maar ook binnen kan de belasting groter zijn. Denk bijvoorbeeld aan zwembaden en kuuroorden in verband met chloor en/of zout. Ook hier geldt een zwaardere eis aan de afwerking van puien.

3. Soorten behandelingen
De architect moet een keuze maken uit de fabrieksmatige behandeling van de metalen. Daarom is het goed om in het kort in te gaan op de verschillende systemen.

Dit is in een notendop een overzicht van de verschillende systemen. Het kiezen wordt soms moeilijk gemaakt als men producten omschrijft die hun eigen behandelmethoden hanteren. Het noemen van een merknaam voor een tourniquet of een postbus geeft soms al beperkingen in de keuze van behandeling. De belangrijkste vraag waar de architect voor staat is dus een keuze uit een RAL-kleur (moffelen) en een transparant systeem (anodiseren met beperkte kleurmogelijkheden). Naast een esthetische afweging mag de architect ook nadenken over het onderhoudsaspect, de mogelijkheden tot herstel in het werk en de kosten waar de eigenaar van een project of woning mee te maken krijgt. Uiteindelijk dient de opdrachtgever te beslissen, wat hij in de meeste gevallen pas verantwoord kan doen bij een goede voorlichting.

4. Stalen balken en kolommen
Voor staalconstructies moet men naast het visuele aspect rekening houden met de eis dat in een vochtig milieu, bijvoorbeeld een spouwconstructie, alleen RVS mag worden toegepast. Sommige gemeenten maken uitzonderingen indien een zogenaamd Duplex-systeem wordt toegepast. Dat behelst een extra coating op vooraf thermisch verzinkte onderdelen.

5. Metalen leidingen
Voor leidingwerk geldt in het algemeen schilderwerk als afwerking, voor zover deze leidingen in het zicht komen. Daarnaast wordt een extra bescherming geëist bij gelaste verbindingen (menie).

6. Garantie
Voor de constructie van een gebouw geldt een minimale garantieperiode van 10 jaar. Dit geldt ook voor metselwerk en voegwerk en zou eigenlijk ook moeten gelden voor aluminium en metalen puien met hun afwerking. In veel gevallen is deze periode echter 5 jaar. Een 10-jarige garantie houdt meestal een dubbele moffellaag in, met een totale laagdikte van 100-120 micron. Anodiseerlagen moet men 10 jaar kunnen garanderen, afhankelijk van de situering van het project.Inleiding Financiën