Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Het is merkwaardig dat het moffelwerk van metalen en aluminium kozijnen niet als een afzonderlijk hoofdstuk is terug te vinden binnen de STABU-systematiek. Als we dit onderdeel willen toelichten met een controleplan, dan komen we uit bij hoofdstuk 30: Kozijnen, ramen en deuren. Bij ieder beschreven onderdeel vinden we dan ruimte voor het benoemen van een behandeling. Indien houten puien geschilderd worden, wordt verwezen naar STABU-hoofdstuk 46: Schilderwerk. Als metalen puien gemoffeld worden, wordt volstaan met een enkele regel die de behandeling aangeeft. En dat, terwijl er een wereld van kennis en misverstanden ligt bij de behandeling van metalen kozijnen. Dit controleplan geeft u, naast het schilderen van een stalen balk, ook meer inzicht in de verschillende systemen om metalen kozijnen fabrieksmatig te behandelen.Ontwerp