Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
2. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
3. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
4. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
5. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
6. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
7. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd

B. Voorbereiding
8. Controle productietekeningen op soort afwerking
9. Werkbezoek aan fabriek/applicatiebedrijf
10. Bij staal: keuring gerede product voor verzinken
11. Bij staal: keuring product voor aanvoer op de bouw (optie)
12. Opslag en transport ter voorkoming van beschadigingen
13. Controle door verffabrikant op laagdiktes doorgesproken
14. Is er een werkplan ingediend ter controle
15. Is het werkplan goedgekeurd
16. Is het werkplan op de bouw aanwezig
17. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
18. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
19. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
20. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
21. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
22. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
23. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
24. Beschermende maatregelen van afgewerkte producten
25. Keuring ondergrond voor eerste behandeling in het werk
26. Verschillende kleuren toepassen bij meerdere verflagen
27. Werkomstandigheden onder controle (temperatuur, luchtvochtigheid)
28. Controle laagdiktes tijdens uitvoering
29. Controle arbeidsomstandigheden, verfopslag afgescheiden van schaftruimte
30. Controle op watergedragen verf bij binnentoepassing

D. Nacontrole
31. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
32. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek