Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Zoals hierboven is aangegeven, ligt de kwaliteit verankerd in het bestek. De opdrachtgever weet vooraf welke kwaliteit hij heeft gekocht. Mocht er aanleiding zijn om het kwaliteitsniveau te willen verhogen, en de praktijk wijst uit dat dit nogal eens voorkomt, dan gaat dit in de meeste gevallen gepaard met extra kosten. In sommige gevallen is een rekensom snel gemaakt. De onderhoudskosten op basis van een meerjarenschema kunnen worden vergeleken met de meerkosten van het verhogen van de kwaliteit tijdens de uitvoeringsfase.

1. Afhandeling meer- en minderwerk
Indien er sprake is van een kwaliteitsverhoging die extra kosten met zich meebrengt, dan dient de afhandeling van het meer- en minderwerk te zijn afgewikkeld alvorens met de uitwerking van dat onderdeel kan worden doorgegaan. Het lijkt een open deur, maar het wijzigen van een moffellaag naar een anodiseerlaag heeft gevolgen voor het materiaal van de profielen.

2. Verschillende kleuren
Door toepassing van isolatoren in de aluminium profielen waarmee de puien worden samengesteld, is het in sommige gevallen mogelijk om binnen en buiten verschillende kleuren en/of afwerkingen te kiezen. De profielen worden in dat geval na de behandeling samengevoegd tot een kozijnprofiel. Bij vliesgevels kan men een keuze maken uit verschillende vormen en kleuren van afdeklijsten. Soms komt men hier pas achter nadat het contract tussen aannemer en opdrachtgever is getekend.Ontwerp Regelgeving