Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Verf begint te verouderen op het moment dat het is aangebracht. Alleen een frequent onderhoud kan ertoe bijdragen dat een kozijn of paneel tot in lengte van jaren meegaat. De basis van de onderhoudscyclus wordt gelegd in het ontwerp van het project en vastgelegd op bestektekeningen en in het bestek. Tijdens de realisatiefase dient zowel aan het proces als aan de techniek voldoende zorg te worden besteed. De ondergrond, het hout, dient van goede kwaliteit te zijn en voldoende droog. Er dient een goede afstemming te zijn van de voorbewerking in een timmerfabriek en het afschilderen op de bouwplaats. Zowel een verfadvies als een onderhoudsadvies dienen te worden opgesteld. Na oplevering van het project komen de onderhoudskosten voor rekening van de eigenaar van woning of kantoor. Dit controleplan geeft inzicht in het proces en de bewaking van de kwaliteit tijdens de onderhoudswerkzaamheden.Ontwerp