Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Het komt een enkele keer voor dat kopers van woningen of appartementen geen keus kunnen maken in de showroom van de aannemer. Zij wensen dan het standaard sanitair te laten vervallen en zelf, na oplevering, sanitair te kopen en te plaatsen. Dit hoeft geen conflict te geven met de regelgeving. Het Bouwbesluit regelt dat een woning moet zijn voorzien van een aantal sanitaire toestellen, maar niet dat dit bij de oplevering aanwezig moet zijn. Ook de Garantie-instituten stellen deze eis niet. Het zal duidelijk zijn dat sanitair dat de bewoners zelf plaatsen na de oplevering, buiten de garantieverplichting valt van de aannemer.

1. Bouwbesluit
Het Bouwbesluit is niet alleen van toepassing voor bouwend Nederland. Ook de individuele koper heeft te maken met het Bouwbesluit, het is immers onderdeel van de wetgeving. Er kan zich een situatie voordoen waarbij de kopers wensen hebben die niet zijn toegestaan krachtens het Bouwbesluit of een bepaalde gemeentelijke verordening. De aannemer moet bij het aanvaarden van wijzigingen uiteraard blijven voldoen aan deze regels en zal dan niet meewerken aan de wensen van de kopers. De koper kan besluiten dat hij een aantal zaken laat vervallen en deze via minderwerk wil verrekenen met de aannemer. In dat geval kan de aannemer zich niet meer beroepen op regelgeving door niet in te gaan op de wens van de koper.

2. Garantie
Alle wijzigingen die door de aannemer zijn geaccepteerd en aangebracht, vallen binnen de garantie. Alle wijzigingen die na de oplevering door de koper zelf worden of zijn aangebracht, vallen buiten de garantie. We kennen de volgende garantie-instellingen:

Geschillen over de garantie worden behandeld door:

3. KIWA-keur
Sanitair moet tenminste voorzien zijn van het KIWA-keurmerk.Financiën Organisatie