Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Bij koopwoningen waarbij sprake is van wijzigingen van onder andere sanitair, zal de aannemer in de meeste gevallen het meer- en minderwerk geheel binnen zijn eigen organisatie regelen. Ook het bestellen en aanbrengen is een zaak tussen aannemer en koper. De bouwbegeleider staat hier buiten. Wel zal toezicht op de kwaliteit van de uitvoering tot zijn taken behoren.

1. Bemonstering
Bij utiliteitswerken moet een selectie worden gemaakt van te bemonsteren onderdelen. Denk hierbij aan een toiletcombinatie en een wastafelcombinatie. Na goedkeuring van de bemonstering moeten van alle sanitaire toestellen aanzichten worden getekend waarop de exacte hoogtes zijn ingetekend. Een urinoir kan bijvoorbeeld op verschillende hoogtes worden bevestigd zonder dat er sprake is van een verkeerde hoogte.

2. Sluitingsdatum
Het kan zijn dat cascowijzigingen bij woningbouw een vroege sluitingsdatum kennen en dat voor de keuze van sanitair een latere sluitingsdatum geldt. Dit is sterk afhankelijk van de bedrijfsvoering van de aannemer.

3. Informatieverstrekking
Van alle wijzigingen moet de bouwbegeleider op de hoogte worden gehouden. Het meest voor de hand liggend is het verstrekken van een overzicht van de wijzigingen met de eventuele tekeningen.

4. Tijdstip van aanbrengen
De gehele woning blijft voor rekening en risico van de aannemer tot het moment van oplevering. Om die reden kan de aannemer besluiten om het sanitair pas op het laatste moment aan te brengen. De bouwbegeleider zal ernaar streven dat tenminste 24 uur voor de oplevering alle sanitaire toestellen zijn aangebracht en dat de waterdruk aanwezig is. Hiermee is controle op lekkages van aansluitingen nog mogelijk. Vaak biedt de aannemer de kopers de gelegenheid om een week voor de oplevering de woning te schouwen en zal het sanitair al aanwezig zijn.

5. Beschermende maatregelen
Een veel voorkomende klacht na de oplevering is dat er specieresten in een afvoerputje aanwezig zijn. Wellicht kan met de aannemer worden afgesproken dat de putjes worden afgeplakt om deze klachten te voorkomen.

6. Oplevering
Sanitair dient grondig te worden gereinigd voor de oplevering. Tijdens de oplevering moet voldoende licht aanwezig zijn om het sanitair te kunnen beoordelen. Bewoners moeten vooraf instructie krijgen dat het sanitair visueel moet worden gecontroleerd, omdat een kras of beschadiging die na oplevering wordt gemeld doorgaans niet meer als een opleveringspunt zal worden geaccepteerd.

7. Onverkochte woningen
Onverkochte woningen worden opgeleverd aan een opdrachtgever, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of belegger. De bouwbegeleider zal nader overleggen in hoeverre deze woningen worden voorzien van sanitair.Regelgeving Planning