Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

De architect ontkomt er niet aan sanitair te beschrijven in de bestekken en te verwerken op de bestektekeningen. Het is noodzakelijk voor een compleet contractstuk en voor de voortgang van de werk- en installatietekeningen. Zeker bij woningbouw, waar leidingen in vloeren en wanden worden ingestort, moeten keuzes worden gemaakt terwijl de woning nog niet verkocht is of de bewoner nog geen keuze heeft gemaakt. In overleg met de opdrachtgever wordt gekozen voor een bepaalde indeling en kwaliteitsniveau. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een toilet met een ingebouwd reservoir of een toilet met een laaghangend opgebouwd reservoir. Deze keuze is wel bepalend voor de minimale afmetingen van een toilet. Een in te bouwen reservoir heeft in de plattegrond al gauw 150 mm meer ruimte nodig in de diepte van een toiletruimte.

1. Keuzevrijheid
Slimme architecten houden rekening met een zo groot mogelijke optimale indelingsmogelijkheid. De meest ideale situatie is, wanneer pas in de afbouwfase definitief bekend moet zijn welk sanitair is besteld. In veel gevallen is de plaats van het toilet alles bepalend vanwege de diameter van de riolering. De riolering moet uitkomen in een bouwkundige schacht. Deze schacht is in de meeste gevallen in het ontwerp al vastgesteld en kan niet zonder meer worden verplaatst.

2. Bestek en bestektekening
Beide contractstukken moeten compleet zijn. De bouwbegeleider moet controleren of dit het geval is. Hij kan dit combineren met het opstellen van een bemonsteringslijst.Inleiding Financiën