Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Eén of meerdere sluitingsdata vaststellen
2. Controle compleetheid bestek en bestektekeningen
3. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
4. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
5. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
6. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
7. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
8. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
9. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
10. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
11. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
12. Doorspreken procedure informatieverstrekking
13. Bij grote wijzigingen overleg met architect en constructeur
14. Aanzichttekeningen aanwezig
15. Afspraken over waterdichte afwerking leidingdoorvoeringen
16. Is er een werkplan ingediend ter controle
17. Is het werkplan goedgekeurd
18. Is het werkplan op de bouw aanwezig
19. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
20. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
21. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
22. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
23. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
24. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
25. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
26. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
27. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
28. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
29. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
30. Controle afdichting leidingdoorvoeringen
31. Controle afvoerputjes op specieresten e.d
32. Controle waterpasheid sanitaire toestellen
33. Controle aarding
34. Controle eventueel aangesloten verlichting
35. Goede verlichting aanwezig bij oplevering

D. Nacontrole
36. Garantieverklaringen aanwezig
37. Bedieningsvoorschriften aanwezig
38. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
39. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek