Inhoud


Ontwerp

Inleiding

De controleplannen zijn in de meeste gevallen voor een beperkt deel te gebruiken bij renovatie of groot onderhoud. Vanuit de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan informatie op grond waarvan bouwbegeleiders een renovatieproject kunnen begeleiden, zonder dat het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.
In dit controleplan vindt u een handreiking aan ervaringen die ook voor de meer ervaren bouwbegeleider nuttig kan zijn. Uitgangspunt voor dit plan is een grootschalige renovatie van meerdere woningen.
In dit controleplan wordt onderscheid gemaakt in een lege en een bewoonde woning tijdens de renovatie. Asbestsanering kan op een renovatie een stempel drukken, ook hiervoor is aandacht.Ontwerp