Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

De betere installateur is gecertificeerd en heeft een KOMO-Instal-erkenning. Certificering vindt plaats op basis van BRL6000. De uitgangspunten van deze BRL6000 stemmen volledig overeen met het Bouwbesluit en hebben daarmee een wettelijke basis. We mogen er dus van uitgaan dat de KOMO-Instal gecertificeerde bedrijven voldoen aan de wettelijke regelingen. Het proces inzake de indiening van tekeningen is op dit moment nog niet duidelijk.


Financiën Organisatie