Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

De bouwbegeleider heeft met betrekking tot de organisatie een betrekkelijk eenvoudige taak. Hij mag er vanuit gaan dat de vertaling van het PvE goed is begeleid door de adviseur en kan dit vrij eenvoudig nagaan. Vervolgens dient hij zich op de hoogte te stellen van de opstelplaatsen van de regelkasten. Er dient voldoende werkruimte aanwezig te zijn om in en aan de kasten te kunnen werken en de constructie waaraan de kasten worden gemonteerd moet voldoende stevig zijn.

1. Achtergrond
Indien sprake is van metalstudwanden, dienen de installateurs een opgave te doen van achterhout in het frame van de metalstudwand. Hierbij moet ook worden gedacht aan de invoer van kabels en leidingen.

2. Bereikbaarheid
Nagedacht moet worden over de bereikbaarheid van de regelkasten. Het is gebruikelijk de kasten in de nabijheid van de desbetreffende installatie aan te brengen. Dat houdt in dat deze kasten in de technische ruimten komen. Bij ‘rugzakliften’ is het gebruikelijk dat de besturingskast naast een liftdeur wordt aangebracht.

3. Telefoon
Sommige installaties vragen een telefoonaansluiting. Bij beheer op afstand is dit zelfs noodzakelijk. De bouwbegeleider zal hiertoe een inventarisatie doen van het aantal benodigde aansluitingen, zowel voor het direct doormelden van storingen, bijvoorbeeld voor de liften, alsook internetaansluitingen in de technische ruimten. Voor onderhoud of herprogrammering is deze aansluiting
wenselijk. Ook de gebruiker moet gevraagd worden na te denken over gewenste telefoonaansluitingen. Tegenwoordig kan ook veel via gsm-verbindingen. Overleg met de toekomstige gebruiker in verband met de exploitatiekosten is wenselijk.

4. Coördinatie
De regelkasten hebben allen een voeding nodig die aangeleverd moet worden door het elektrotechnisch installatiebedrijf. Om die reden moet er een coördinatie komen van de onderlinge tekeningen, ook als er sprake is van nevenaanneming. Hier kan ook het gezamenlijk gebruik van kabelgoten en ladders worden besproken.

5. Balie
Een aantal regelingen zullen in een balie worden geïnstalleerd. Indien dit van toepassing is op het project, wordt geadviseerd om het controleplan 47.42 te gebruiken.

6. GBS
Bij het uitwerken van het GBS moet vaak een keuze worden gemaakt over de visualisering van het computerbeeld. Men kan kiezen uit een schematische weergave, of een weergave met plattegronden van een gebouw. De bouwbegeleider zal tenminste informeren naar de afspraken en dit zo nodig via de adviseur terugkoppelen naar de opdrachtgever of naar de gebruiker.Regelgeving Planning