Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Naast een complete omschrijving van alle installaties die in een project worden geïnstalleerd, moet in een aparte besteksomschrijving de besturing en regeling zijn verwoord. Soms staan in dit hoofdstuk rechtstreekse vertalingen van het PvE van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld welke onderdelen wel en welke niet via een gebouwbeheersysteem moeten worden geregeld, of welke onderdelen als een storingssignaal bij een balie moeten worden gemeld. Een goede vertaling van het PvE alsmede een correcte omschrijving van de regelinstallaties is bij uitstek een taak van de adviseur van de installaties.

1. Tekeningen
In het verdere verloop van het proces is de aanwezigheid van ruimte- en verdiepingcoderingen zeer nuttig. Elke ruimte dient een eigen codering te krijgen, zelfs werkkasten en schachten. Betrek de gebruiker bij het opzetten van deze coderingen, afgestemd op zijn toekomstig gebruik. Vaak heeft de architect een ruimtenummering ingevoerd. Stem met de opdrachtgever af of deze nummering ook in de gebruikssituatie gehanteerd gaat worden, omdat deze nummering vaak in de regelinstallatie wordt overgenomen.

2. GebouwBeheerSysteem (GBS)
Het klinkt prachtig dat je een gebouw kunt beheren op afstand, maar tijdens de ontwerpfase zal de adviseur met de opdrachtgever moeten overleggen welke onderdelen wel en welke niet via GBS moeten worden gekoppeld. Moeten alleen storingen worden gemeld en zo ja, moet ook worden aangegeven waar de storing zit? Moet de storing automatisch kunnen worden doorgemeld naar een onderhoudsbedrijf? Welke zaken wil men op afstand kunnen regelen? Kortom, tijdens dit overleg dienen een aantal uitgangspunten helder te worden vastgelegd. Daarnaast is van belang hoe de mogelijkheid van overwerken wordt gerealiseerd. De meeste regelingen worden op vaste tijden automatisch geschakeld, uitgaande van vaste werktijden. Hoe kun je buiten die tijden het gebouw, en dus ook de installaties, toch gebruiken? Kan dit per verdieping, per vleugel, of geldt dit dan voor het gehele kantoor. Waar zit fysiek de knop om dit te kunnen bedienen, of kan dit alleen maar via een balie?

3. Warmtebron
Op welke wijze wordt warmte in het gebouw gebracht. Stadsverwarming? WKO-installatie? Warmtepomp? Zonneboiler? Of traditioneel gasgestookt? Vastgesteld moet worden hoe wordt omgegaan met de eventueel aanwezige reserveketel. Gaat deze enkel in bedrijf als de hoofdketel uitvalt of draait deze mee in een vooraf vastgesteld schema zodat ook de bedrijfszekerheid van deze ketel regelmatig wordt getest.

4. Luchtbehandelingsinstallatie
De werking van de installatie, of van meerdere installaties, dient te worden beschreven. Hierbij is een dag-, een nacht- en een weekendsituatie mogelijk. Ook de wijze van ventileren bij hoge of lage temperaturen moet worden aangegeven. De installatie moet bijvoorbeeld blijven functioneren tot een bepaalde temperatuur is bereikt. Ook hier geldt dat de overwerkfunctie helder moet worden aangegeven. De werking bij een brandalarm dient in dit hoofdstuk helder te worden vastgelegd.

5. Liftinstallatie
Afhankelijk van de functie die een lift meekrijgt, moeten diverse zaken bestuurd en geregeld worden. Voor een brandweerlift gelden andere eisen dan voor een niet-brandweerlift. Ook voor een goederenlift zijn weer andere zaken belangrijk. Een normale personenlift moet bij een brandalarm naar de begane grond worden gestuurd, waarna de deuren open moeten schuiven. De lift moet daar geparkeerd worden tot het brandalarm wordt opgeheven. Een andere belangrijke zaak is de spreek-luisterverbinding. Soms is dit beschreven bij de liftinstallatie zelf, anders moet dit binnen dit hoofdstuk worden vastgelegd. Het is uiteindelijk aan de opdrachtgever om te bepalen hoe deze verbinding dient te functioneren, maar een continue spreek-luisterverbinding met een alarmcentrale is voor degene die in een lift zit opgesloten wel de meest prettige. Overigens is een spreek-luisterverbinding verplicht. Ook dient te worden aangegeven of de liftinstallatie op het GBS dient te worden aangesloten.

6. Overige installaties
Belangrijk is de locatie van de regelkasten van de overige installaties. De adviseur zal in zijn ontwerp moeten aangeven waar de regelkasten moeten worden opgesteld, welk fabricaat kasten moet worden toegepast en een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing verlangen.Inleiding Financiën