Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Nagaan of installatiebedrijven KOMO-Instal gecertificeerd zijn
2. Indien GBS van toepassing, nagaan of dit met de opdrachtgever volledig is gecommuniceerd. Is hiervoor een licentie aangevraagd?
3. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
4. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
5. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
6. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
7. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
8. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
9. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
11. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd

B. Voorbereiding
12. Werktekeningen installaties: zijn de regelkasten hierop geprojecteerd
13. Is de bereikbaarheid goed geregeld
14. Is duidelijk wat in de regelkasten wordt bediend en wat op een andere locatie, bijvoorbeeld een balie
15. Zijn afspraken gemaakt over de plaats van buitenopnemers
16. Zijn communicatielijnen geïnventariseerd en aangevraagd
17. Is er een werkplan ingediend ter controle
18. Is het werkplan goedgekeurd
19. Is het werkplan op de bouw aanwezig
20. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
21. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
22. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
23. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
24. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
25. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
26. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
27. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
28. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
29. Is constructie voldoende sterk voor het ophangen van kasten
30. Zijn de gebruikte aanduidingen duidelijk
31. Is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing beschikbaar
32. Zijn er afspraken gemaakt over het sleutelbeheer voor en na de oplevering
33. Moeten regelkasten worden beschermd tegen mechanische beschadigingen

D. Nacontrole
34. Zijn er afspraken gemaakt over instructies aan de gebruikers/beheerders
35. Zijn er afspraken gemaakt inzake het opheffen van storingen
36. Is opvolging vanuit het GBS ondergebracht tijdens de onderhoudsperiode
37. Is opvolging van meldingen uit het GBS ondergebracht na de onderhoudsperiode
38. Als er geen GBS is, zijn er dan afspraken gemaakt inzake storingsmeldingen, opvolgingen en garantiezaken
39. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
40. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek