Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Tijdens de uitvoeringsfase zijn geen verrekeningen te verwachten van de regelinstallatie. Bij het later vaststellen van binnenwanden of wijzigen van indelingen moet men hier wel op bedacht zijn. Het kan voorkomen dat vanuit de brandweer nadere eisen worden of zijn gesteld in de bouwvergunning of tijdens de uitvoeringsfase. Wij noemen als voorbeeld het verplicht gebruik van moeilijk brandbare bekabeling voor noodverlichting. Als er meerkosten ontstaan, is dat meestal het gevolg van ontwerpfouten of van gebruikerswensen. Vaak komt de gebruiker pas tijdens de uitvoering tot inzicht wat hij werkelijk wil, dan wordt het plan bijgesteld en komen de kosten tijdens de uitvoeringsfase.

1. Bouwvergunning
Direct na het afgeven van de bouwvergunning moeten de eventuele nadere voorwaarden aan de adviseur ter beschikking worden gesteld met de vraag of deze consequenties hebben voor de installaties. Dit geldt uiteraard ook voor de architect en de aannemer (en installateurs), het zal een agendapunt van de bouwvergadering moeten zijn. In de volgende vergaderingen moet een verklaring komen dat de nadere wensen vanuit de bouwvergunning geen financiële consequenties hebben (of wel, in dat geval wil men weten welke).

2. Werktekeningen installaties
De tekeningen van de installaties die ter goedkeuring worden ingediend bij de gemeente zullen moeten worden geretourneerd naar de bouwplaats, voorzien van een goedkeuringsstempel. Als er op deze tekeningen op- of aanmerkingen zijn gemaakt, dan moeten deze worden beoordeeld door de adviseur en de aannemer (en installateurs). Als deze gevolgen hebben voor de regelinstallaties, dan kan dit leiden tot een discussie over meerkosten. Van de regelinstallaties zelf worden de tekeningen en schema’s niet bij de gemeente ingediend.

3. Gebruikerswensen
Indien voor oplevering extra wensen ontstaan aan de kant van de gebruiker, moet onderzocht worden wat de eventuele consequenties zijn in tijd, kosten en kwaliteit. De bouwbegeleider ziet erop toe dat geen tijd verloren gaat door een te lang offertestadium.Ontwerp Regelgeving